Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Genesis

Není dobře člověku samotnému

Kázání: 27. neděle mezidobí, cyklus B, Gn 2,18-24, Mk 10,2-16 (nahrávka 16 minut)

0

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

9
Subscribe to RSS - Genesis