Římanům

Plnost Boha a našeho vztahu k Němu

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B, Řím 8,14-17, Mt 28,16-20 (nahrávky 14 a 14 a 15 minut)

10
Subscribe to RSS - Římanům