Pohyblivé svátky

Svatost spočívá v čistotě úmyslů

Kázání: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (nahrávka 9 minut)

0

Boží milosrdenství

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

0

Drahocennost kostela pro náš život

Kázání: Slavnost Výročí posvěcení kostela (nahrávky 13 a 15 a 13 a 13 minut)

0

Vše je opravdu skutečné

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávka 13 minut)

0

Plnost Boha a našeho vztahu k Němu

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B, Řím 8,14-17, Mt 28,16-20 (nahrávky 14 a 14 a 15 minut)

10

Věčnost Kristova kněžství

Kázání: Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze (nahrávka 9 minut)

0

Od Evy k Marii

Kázání: Památka Panny Marie Matky církve, Gn 3,9-15.20, Jan 19,25-34 (nahrávka 8 minut)

0
Subscribe to RSS - Pohyblivé svátky