Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Červenec

Ano, dávat, ale také přijímat

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Lk 10,38-42 (nahrávka 8 minut)

0

Moc se staráš...

Kázání: 29.7. Svatá Marta, Lk 10,38-42

9

Svatost není náhoda

Kázání: 26.7. Svatí Jáchym a Anna

0

Získat lepší postavení?

Kázání: 25.7. Svátek sv. Jakuba, Mt 20,20-28

0

Modlitba mystiků a modlitba naše

Kázání: 23.7. Svátek sv. Brigity

9

Obrácení Marie Magdalény

Kázání: 22.7. Památka sv. Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18

10
Subscribe to RSS - Červenec