Velikonoční triduum

S Ježíšem vzkříšeným

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Jan 20,1-9 (nahrávky 11 a 12 a 9 minut)

0

S Ježíšem neviditelným

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 15 minut)

10

S Ježíšem na Kalvárii

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

0

S Ježíšem nesoucím kříž

Křížová cesta na Velký pátek 2021 (nahrávka 75 minut)

0

S Ježíšem v Getsemanech

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

0

S Ježíšem ve večeřadle

Kázání: Zelený čtvrtek (nahrávka 18 minut)

0
Subscribe to RSS - Velikonoční triduum