Nahrávky kázání

Audio záznam kázání ve formátu MP3

Pavlova cesta víry

Kázání: 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla (nahrávka 15 minut)

0

Věrnost tradici a otevřenost novému

Kázání: 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla (nahrávka 11 minut)

0

Šalomoun staví Bohu chrám

Kázání: Slavnost Výročí posvěcení kostela (nahrávka 14 minut)

0

Bůh dává vždy víc

Kázání: 13. neděle mezidobí, cyklus B, Mk 5,21-43 (nahrávka 14 minut)

0

Dar života

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 16 minut)

0

Pro děti o Janu Křtiteli

Kázání pro děti (nahrávka 12 minut)

0

To všechno i vy dělejte jim

Kázání: Úterý 12. týdne mezidobí, cyklus 1, Gn 13,2.5-18, Mt 7,6.12-14 (nahrávka 9 minut)

0

Posuzování druhých

Kázání: Pondělí 12. týdne mezidobí, Mt 7,1-5 (nahrávka 10 minut)

0

Křestní symboly

Kázání při křtu dítěte (nahrávka 9 minut)

0

Neposuzujme podle lidských měřítek

Kázání: 12. neděle mezidobí, cyklus B, 2 Kor 5,14-17 (nahrávky 14 a 14 a 12 a 13 minut)

0

Stránky

Subscribe to RSS - Nahrávky kázání