S Ježíšem vzkříšeným

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Jan 20,1-9 (nahrávky 11 a 12 a 9 minut)

0

S Ježíšem neviditelným

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 15 minut)

10

S Ježíšem na Kalvárii

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

0

S Ježíšem nesoucím kříž

Křížová cesta na Velký pátek 2021 (nahrávka 75 minut)

0

S Ježíšem v Getsemanech

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

0

S Ježíšem ve večeřadle

Kázání: Zelený čtvrtek (nahrávka 18 minut)

0

Zradil, protože ztratil víru

Kázání: Středa Svatého týdne, Mt 26,14-25 (nahrávka 8 minut)

10

Rozdíl není v hříchu, ale v následujícím

Kázání: Úterý Svatého týdne, Jan 13,21-33.36-38 (nahrávka 7 minut)

10

Dobře ví, ale ani strach ho nezastaví

Kázání: Pondělí Svatého týdne, Jan 12,1-11 (nahrávka 8 minut)

0

Číst pašije v souvislosti

Kázání: Květná neděle (nahrávka 8 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS