Věříme v život věčný

Kázání při pohřbu (nahrávka 8 minut)

0

Křest dává nejen nevinnost, ale i svatost

Kázání při křtu dítěte (nahrávka 5 minut)

0

Drahocennost kostela pro náš život

Kázání: Slavnost Výročí posvěcení kostela (nahrávky 13 a 15 a 13 a 13 minut)

0

Ježíš je Bůh Syn

Kázání: Pátek 9. týdne mezidobí, Mk 12,35-37 (nahrávka 7 minut)

0

Máme nenahraditelný úkol

Kázání při mši svaté za město (nahrávka 7 minut)

0

Vše je opravdu skutečné

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávka 13 minut)

0

Pro děti o kostele

Kázání pro děti (17 minut)

0

Tobiáš potřebuje také uzdravení víry

Kázání: Úterý 9. týdne mezidobí, cyklus 1, Tob 2,9-14 (nahrávka 8 minut)

0

Plnost Boha a našeho vztahu k Němu

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B, Řím 8,14-17, Mt 28,16-20 (nahrávky 14 a 14 a 15 minut)

10

Je těžké změnit svůj postoj

Kázání: Sobota 8. týdne mezidobí, Mk 11,27-33 (nahrávka 11 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS