Práce v lidském životě

Kázání: 1. 5. Svatého Josefa, dělníka (nahrávka 19 minut)

0

Víra je spolehnutí se na Ježíšova slova

Kázání: Pátek 4. velikonočního týdne, Jan 14,1-6 (nahrávka 13 minut)

0

I ten nejmenší může znát Boha

Kázání: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, Mt 11,25-30 (nahrávka 12 minut)

0

Kéž Boha velebí všichni

Kázání: Středa 4. velikonočního týdne, Žalm 67 (nahrávka 8 minut)

0

Modlitba za kněžská povolání je věcí víry

Kázání: 4. velikonoční neděle, den modliteb za kněžská povolání (nahrávky 19 a 16 a 17 minut)

0

Dát utrpení smysl

Kázání: 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, Kol 1,24-29; 2,4-8 (nahrávka 9 minut)

0

Jak správně číst Bibli

Kázání: Čtvrtek 3. velikonočního týdne, Sk 8,26-40 (nahrávka 11 minut)

0

Boží vůle je naše vzkříšení

Kázání: Středa 3. velikonočního týdne, Jan 6,35-40 (nahrávka 10 minut)

0

Odpusť jim tento hřích

Kázání: Úterý 3. velikonočního týdne, SK 7,51-8,1a (nahrávka 12 minut)

0

Chtějí zabít anděla

Kázání: Pondělí 3. velikonočního týdne, Sk 6,8-15 (nahrávka 9 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS