Plnost Boha a našeho vztahu k Němu

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice, cyklus B, Řím 8,14-17, Mt 28,16-20 (nahrávky 14 a 14 a 15 minut)

10

Je těžké změnit svůj postoj

Kázání: Sobota 8. týdne mezidobí, Mk 11,27-33 (nahrávka 11 minut)

0

Jedná tak, aby ho slyšeli

Kázání: Pátek 8. týdne mezidobí, Mk 11,11-25 (nahrávka 8 minut)

0

Věčnost Kristova kněžství

Kázání: Svátek Ježíše Krista Nejvyššího a věčného kněze (nahrávka 9 minut)

0

Zahledění do sebe nevnímají Ježíše

Kázání: Středa 8. týdne mezidobí, Mk 10,32-45 (nahrávka 7 minut)

0

Bůh dává víc

Kázání: Úterý 8. týdne mezidobí, cyklus 1, Sir 35,1-15, Mk 10,28-31 (nahrávka 12 minut)

0

Od Evy k Marii

Kázání: Památka Panny Marie Matky církve, Gn 3,9-15.20, Jan 19,25-34 (nahrávka 8 minut)

0

Duch svatý dává porozumění

Kázání: Slavnost Seslání Ducha svatého, Sk 2,1-11 (nahrávky 15 a 14 a 14 minut)

0

Neptá se na ovce, ale na sebe

Kázání: Pátek 7. velikonočního týdne, Jan 21,15-19 (nahrávka 12 minut)

0

Hledat společnou řeč

Kázání: Čtvrtek 7. velikonočního týdne, Sk 22,30; 23,6-11 (nahrávka 8 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS