Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Ezechiel

Vy jste Boží chrám

Kázání: Slavnost Vyročí posvěcení kostela, Ez 47,1-2.8-9.12, 1 Kor 3,9c-11.16-17, Jan 2,13-22 (nahrávka 14 minut)

0
Subscribe to RSS - Ezechiel