Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Jeremiáš

Co nás povzbuzuje k vytrvalosti v dobrém

Kázání: 20. neděle mezidobí, cyklus C, Jer 38,4-6.8-10, Žid 12,1-4, Lk 12,49-53 (nahrávky 15 a 10 minut)

Pramen vody života

Kázání: Čtvrtek 16. týdne mezidobí, cyklus 2, Jer 2,1-3.7-8.12-13 (nahrávka 8 minut)

Subscribe to RSS - Jeremiáš