Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

2. Kronik

Víra musí stát na našem pevném rozhodnutí

Kázání: Sobota 11. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Kron 24,17-25 (nahrávka 7 minut)

Subscribe to RSS - 2. Kronik