1. Královská

Prosit o dar moudrosti

Kázání: 17. neděle mezidobí, cyklus A, 1 Král 3,5.7-12 (nahrávky 18 a 16 minut)

0
Subscribe to RSS - 1. Královská