Deuteronomium

Je prospěšné chápat smysl přikázání

Kázání: Středa 3. postního týdne, Dt 4,1.5-9, Jan 6,63b.68b (nahrávka 14 minut)

0

Je třeba se rozhodnout

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 9 minut)

0
Subscribe to RSS - Deuteronomium