Genesis

Kam může vést naše sebestřednost

Kázání: Pátek 2. postního týdne, Gn 37,3-4.12-13a.17b-28, Mt 21,33-43.45-46 (nahrávka 8 minut)

10

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

9
Subscribe to RSS - Genesis