Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Genesis

Eva a pokušení

Kázání: 1. postní neděle, cyklus A, Gn 2,7-9; 3,1-7, Mt 4,1-11 (nahrávka 15 minut)

Bůh na návštěvě u člověka

Kázání: 16. neděle mezidobí, cyklus C, Gn 18,1-10a, Lk 10,38-42 (nahrávka 13 minut)

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

Subscribe to RSS - Genesis