Genesis

Co pomáhá snést zlo

Kázání: 2. postní neděle, cyklus B, Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18, Řím 8,31b-34, Mk 9,2-10 (nahrávky 19 a 16 minut)

0

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

9
Subscribe to RSS - Genesis