Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Janovo evangelium

Vy jste Boží chrám

Kázání: Slavnost Vyročí posvěcení kostela, Ez 47,1-2.8-9.12, 1 Kor 3,9c-11.16-17, Jan 2,13-22 (nahrávka 14 minut)

0

Největší dar je Ježíš sám

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus B, Jan 6,24-35 (nahrávka 12 minut)

0

Obrácení Marie Magdalény

Kázání: 22.7. Památka sv. Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18

10
Subscribe to RSS - Janovo evangelium