Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Janovo evangelium

Slabí apoštolové

Kázání: Úterý Svatého týdne, Jan 13,21-33.36-38 (nahrávka 6 minut)

Kristus je dokonalá Pravda

Kázání: 2. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 49,3.5-6, Jan 1,29-34 (nahrávka 14 minut)

První setkání Natanaela s Ježíšem

Kázání: 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, Jan 1,45-51 (nahrávka 9 minut)

Poznává Krista srdcem

Kázání: 22. 7. Svátek Marie Magdalény, Pís 3,1-4a, Jan 20,1.11-18 (nahrávka 9 minut)

Každý má svou cestu víry

Kázání: Sobota 7. velikonočního týdne, Jan 21,20-25 (nahrávka 9 minut)

Ducha svatého potřebujeme

Kázání: Středa 7. velikonočního týdne, Jan 17,11b-19 (nahrávka 8 minut)

Ježíš slibuje radost

Kázání: Pátek 6. velikonočního týdne, Jan 16,20-23a (nahrávka 12 minut)

Obrácení Marie Magdalény

Kázání: 22.7. Památka sv. Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18

Subscribe to RSS - Janovo evangelium