1. Janův

Jen pýcha brání životu s Kristem

Kázání: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 1 Jan 1,5 2,2, Mt 11,25-30 (nahrávka 13 minut)

10
Subscribe to RSS - 1. Janův