Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Filemonovi

Pavlův dopis Filemonovi

Kázání: 23. neděle mezidobí, cyklus C, Flm 9b-10.12-17 (nahrávky 14 a 12 minut)

Subscribe to RSS - Filemonovi