Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Ostatní nahrávky

Ostatní moje audio nahrávky kromě kázání

Duchovní obnova: Služebníci oltáře

Texty duchovní obnovy pro kostelníky a akolyty z března 2023.

Kristus jde s námi

Křížová cesta na Velký pátek (nahrávka 58 minut)

V Getsemanské zahradě

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

AudioKostel

Farnost Rožnov se připojila k projektu "AudioKostel" a vysílá přenosy bohoslužeb prostřednictvím internetového rádia. Více informací...

Subscribe to RSS - Ostatní nahrávky