Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Pohyblivé svátky

Srdce neposkvrněné sebestředností

Kázání: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (nahrávka 10 minut)

Srdce živé, umírající, milující

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

Víc než jen památka

Kázání: Slavnost Těla a Krve Páně (nahrávka 16 minut)

Bůh není osamocený

Kázání: Slavnost Nejsvětější Trojice (nahrávka 15 minut)

Maria je matkou církve

Kázání: Památka Panny Marie Matky Církve (nahrávka 8 minut)

Subscribe to RSS - Pohyblivé svátky