Září

Číst Bibli

Kázání: 30. 9. Památka sv. Jeronýma (nahrávka 12 minut)

0

Služba andělů

Kázání: 29. 9. Svátek svatých archandělů (nahrávka 12 minut)

0

Nejdůležitější je Bůh

Kázání: 28. 9. Slavnost sv. Václava (nahrávka 15 minut)

0

Tchyně a snacha

Kázání: 16. 9. Památka sv. Ludmily (nahrávka 13 minut)

0

Bolest jako prožitek lásky

Kázání: 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné (nahrávka 12 minut)

0

Ze znamení smrti znamení lásky

Kázání: 14. 9. Svátek Povýšení Svatého kříže (nahrávka 13 minut)

0

Svatý Václav jako vzor moudrého jednání

Subscribe to RSS - Září