Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Červenec

Nově slavíme nejen Martu, ale i Marii a Lazara

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Marie a Lazara (nahrávka 8 minut)

Pít z Kristova kalicha

Kázání: 25. 7. Svátek sv. Jakuba, apoštola, Mt 20,20-28 (nahrávka 9 minut)

Poznává Krista srdcem

Kázání: 22. 7. Svátek Marie Magdalény, Pís 3,1-4a, Jan 20,1.11-18 (nahrávka 9 minut)

Budoucnost křesťanství u nás

Kázání: 5. 7. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (nahrávka 16 minut)

Moc se staráš...

Kázání: 29.7. Svatá Marta, Lk 10,38-42

Svatost není náhoda

Kázání: 26.7. Svatí Jáchym a Anna

Získat lepší postavení?

Kázání: 25.7. Svátek sv. Jakuba, Mt 20,20-28

Modlitba mystiků a modlitba naše

Kázání: 23.7. Svátek sv. Brigity

Obrácení Marie Magdalény

Kázání: 22.7. Památka sv. Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18

Subscribe to RSS - Červenec