Duben

Jen pýcha brání životu s Kristem

Kázání: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 1 Jan 1,5 2,2, Mt 11,25-30 (nahrávka 13 minut)

10

Evangelia nám zprostředkovávají zkušenost apoštolů

Kázání: 25. 4. Svátek sv. Marka (nahrávka 10 minut)

9

Radujme se z daru víry a modleme se za druhé

Kázání: 23. 4. Svátek sv. Vojtěcha (nahrávka 11 minut)

7.5
Subscribe to RSS - Duben