Březen

Bůh se stává člověkem

Kázání: 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně, Iz 7,10-14, Žid 10,4-10, Lk 1,26-38 (nahrávka 17 minut)

10

Nerozumí všemu, ale dělá, co je správné

Kázání: 19. 3. Slavnost sv. Josefa, Mt 1,16.18-21.24a (nahrávka 14 minut)

10
Subscribe to RSS - Březen