Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Skutky apoštolů

To byl hukot

Kázání: Slavnost Seslání Ducha svatého (nahrávky 12 a 13 minut)

Víra ve vzkříšení

Kázání: Čtvrtek 7. velikonočního týdne, Sk 22,30; 23,6-11 (nahrávka 8 minut)

Vidět Krista

Kázání: 7. velikonoční neděle, cyklus C, Sk 7,55-60 (nahrávky 11 a 11 minut)

Význam Ježíšova Nanebevstoupení

Kázání: Slavnost Nanebevstoupení Páně, Sk 1,1-11 (nahrávka 12 minut)

Subscribe to RSS - Skutky apoštolů