Velikonoční triduum

Víme, že vstal z mrtvých. Věříme, že také my.

Kázání: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (nahrávky 16 a 16 minut)

0

V prázdnotě uvidět Neviditelného

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 26 minut)

10

Hle, člověk!

Kázání: Velký pátek, Jan 18,1-19,42 (nahrávka 19 minut)

10

Jdeme s Ježíšem i v době epidemie

Křížová cesta na Velký pátek 2020 (nahrávka 72 minut)

10

Víru a lásku nemůžeme žít sami

Kázání: Zelený čtvrtek (nahrávka 26 minut)

10
Subscribe to RSS - Velikonoční triduum