Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Lukášovo evangelium

Obtížný úkol pochopit Otce

Kázání: 4. postní neděle, cyklus C, Lk 15,1-3.11-32 (nahrávky 14 a 13 minut)

0

Různé druhy Božích darů

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 7 minut)

10

Milovat své nepřátele

Kázání: 7. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 6,27-38 (nahrávky 14 a 13 a 12 a 10 minut)

0

Stejný metr pro všechny

Kázání pro děti: 7. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 6,27-38 (nahrávka 9 minut)

0

Každý křesťan má povolání

Kázání: 5. neděle mezidobí, cyklus C, Iz 6,1-8, 1 Kor 15,1-11, Lk 5,1-11

0

Boží milosrdenství

Kázání: Neděle 24. týdne, cyklus C, Ex 32,7-11.13-14, 1 Tim 1,12-17, Lk 15,1-32

9

Blahoslavení jste

Kázání: Středa 23. týdne, Lk 6,20-26

0

O pokoře

Kázání: Neděle 22. týdne, cyklus C, Sir 3,19-21.30-31, Lk 14,1.7-14

9.75

Těžkosti v životě

Kázání: Neděle 21. týdne, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30

10

Proměnění Páně

Kázání: 6.8. Proměnění Páně, Lk 9,28b-36

0

Stránky

Subscribe to RSS - Lukášovo evangelium