Lukášovo evangelium

Bůh se stává člověkem

Kázání: 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně, Iz 7,10-14, Žid 10,4-10, Lk 1,26-38 (nahrávka 17 minut)

10

On nás zranil a On nás uzdraví

Kázání: Sobota 3. postního týdne, Oz 6,1-6, Lk 18,9-14 (nahrávka 16 minut)

10

Ježíš a Ráchel

Kázání: 3. neděle postní, cyklus A, Jan 4,5-42 (nahrávky 12 a 10 a 12 a 14 minut)

10

Úžasné milosrdenství Otce

Kázání: Sobota 2. postního týdne, Lk 15,1-3.11-32 (nahrávka 7 minut)

9

Boží milosrdenství

Kázání: Neděle 24. týdne, cyklus C, Ex 32,7-11.13-14, 1 Tim 1,12-17, Lk 15,1-32

9

Blahoslavení jste

Kázání: Středa 23. týdne, Lk 6,20-26

0

O pokoře

Kázání: Neděle 22. týdne, cyklus C, Sir 3,19-21.30-31, Lk 14,1.7-14

9.66667

Těžkosti v životě

Kázání: Neděle 21. týdne, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30

10

Proměnění Páně

Kázání: 6.8. Proměnění Páně, Lk 9,28b-36

0

Usilujte o to, co pochází shůry

Kázání: Neděle 18. týdne, cyklus C, Kaz 1,2: 2,21-23, Kol 3,1-5.9-11, Lk 12,13-21

0

Stránky

Subscribe to RSS - Lukášovo evangelium