Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Lukášovo evangelium

Co nás vzdaluje od Ženicha

Kázání: Pátek po Popeleční středě, Mt 9,14-15 (nahrávka 7 minut)

Bůh nán nabízí život

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 9 minut)

Boží úmysly jsou vždy dobré

Kázání: 21. neděle mezidobí, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30 (nahrávky 10 a 10 a 11 minut)

Co nás povzbuzuje k vytrvalosti v dobrém

Kázání: 20. neděle mezidobí, cyklus C, Jer 38,4-6.8-10, Žid 12,1-4, Lk 12,49-53 (nahrávky 15 a 10 minut)

Proč se nedokáží dohodnout

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 12,13-21 (nahrávky 13 a 11 minut)

Proč chtějí umět se modlit

Kázání: 17. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 11,1-13 (nahrávky 10 a 13 a 14 minut)

Bůh na návštěvě u člověka

Kázání: 16. neděle mezidobí, cyklus C, Gn 18,1-10a, Lk 10,38-42 (nahrávka 13 minut)

Přece víme, co máme dělat

Kázání: 15. neděle mezidobí, cyklus C, Lk 10,25-37 (nahrávky 9 a 12 minut)

Dát přednost Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 10 minut)

Svobodně sloužit Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 6 minut)

Stránky

Subscribe to RSS - Lukášovo evangelium