Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Svatý týden

Jidášova pýcha

Kázání: Středa Svatého týdne, Mt 26,14-25 (nahrávka 9 minut)

Slabí apoštolové

Kázání: Úterý Svatého týdne, Jan 13,21-33.36-38 (nahrávka 6 minut)

Pro nás, pro mne

Kázání: Květná neděle (nahrávka 5 minut)

Subscribe to RSS - Svatý týden