Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Matoušovo evangelium

Odměna za práci na vinici

Kázání: Středa 20. týdne mezidobí, Mt 20,1-16 (nahrávka 10 minut)

0

Co u křesťanů znamená věřit

Kázání: Pondělí 20. týdne mezidobí, Mt 19,16-22 (nahrávka 9 minut)

0

Kéž služba je i nám štěstím

Kázání: 2. 10. Památka svatých andělů strážných, Ex 23,20-23a, Mt 18,1-5.10 (nahrávka 8 minut)

0

Potřebujeme mít před očima ideál

Kázání: Pátek 19. týdne mezidobí, Mt 19,3-12 (nahrávka 14 minut)

0

Pamatovat si Boží odpuštění

Kázání: Čtvrtek 19. týdne mezidobí, Mt 18,21-19,1 (nahrávka 10 minut)

0

Láska ke Kristu je cestou do nebe

Kázání: 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, Oz 2,16b.17b.21-22, Mt 25,1-13 (nahrávka 11 minut)

0

Nedostatek víry je přivedl k Ježíšovi

Kázání: Sobota 18. týdne mezidobí, Mt 17,14-20 (nahrávka 9 minut)

0

Nenávidět hřích a milovat každého

Kázání: Čtvrtek 18. týdne mezidobí, Mt 16,13-23 (nahrávka 11 minut)

0

Máme důvěru a naději

Kázání: Středa 18. týdne mezidobí, Mt 15,21-28 (nahrávka 10 minut) 

0

Udělejme, co můžeme, Bůh to doplní

Kázání: Pondělí 18. týdne mezidobí, Mt 14,13-21 (nahrávka 10 minut)

0

Stránky

Subscribe to RSS - Matoušovo evangelium