Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Matoušovo evangelium

Jidášova pýcha

Kázání: Středa Svatého týdne, Mt 26,14-25 (nahrávka 9 minut)

Povzbuzení k modlitbě

Kázání: Čtvrtek po 1. neděli postní, Mt 7,7-12 (nahrávka 8 minut)

Vyslyšení modlitby nestojí na množství slov

Kázání: Úterý po 1. neděli postní, Mt 6,7-15 (nahrávka 7 minut)

Dobré skutky jsou základ

Kázání: Pondělí po 1. neděli postní, Mt 25,31-46 (nahrávka 6 minut)

Eva a pokušení

Kázání: 1. postní neděle, cyklus A, Gn 2,7-9; 3,1-7, Mt 4,1-11 (nahrávka 15 minut)

Bůh se rozhodl dát život

Kázání: Pátek 20. týdne mezidobí, cyklus 2, Ez 37,1-14, Mt 22,34-40 (nahrávka 7 minut)

Jsme pozváni na královskou svatbu

Kázání: Čtvrtek 20. týdne mezidobí, cyklus 2, Ez 36,23-28, Mt 22,1-14 (nahrávka 11 minut)

Na kom nejvíc záleží

Kázání: Sobota 19. týdne mezidobí, cyklus C, Ez 18,1-10.13b.30-32, Mt 19,13-15 (nahrávka 9 minut)

Věříme, že nemožné je možné

Kázání: Pátek 19. týdne mezidobí, Mt 19,3-12 (nahrávka 15 minut)

Odpuštění kéž vede k odpuštění

Kázání: Čtvrtek 19. týdne mezidobí, Mt 18,21-19,1 (nahrávka 11 minut)

Stránky

Subscribe to RSS - Matoušovo evangelium