Matoušovo evangelium

Snášení zlého může být svědectvím

Kázání: 16. 5. Svátek sv. Jana Nepomuckého, Mt 10,17-22 (nahrávka 10 minut)

0

Jen pýcha brání životu s Kristem

Kázání: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 1 Jan 1,5 2,2, Mt 11,25-30 (nahrávka 13 minut)

10

Nečekané zkoušky

Kázání: Pátek 21. týdne, Mt 25,1-13

9.5

Vytrvat ve věrnosti

Kázání: Pátek 19. týdne, cyklus 1, Joz 24,1-13, Mt 19,3-12

8

Ženich je tady!

Kázání: 9.8. Svatá Terezie Benedikta od Kříže, Oz 2,16b.17b.21-22, Mt 25,1-13

0

Nevyslyšené modlitby?

Kázání: Středa 18. týdne, cyklus 1, Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35, Mt 15,21-28

10

Získat lepší postavení?

Kázání: 25.7. Svátek sv. Jakuba, Mt 20,20-28

0

Vyplatí se být křesťanem?

Kázání: Středa 16. týdne, Mt 13,1-9

9
Subscribe to RSS - Matoušovo evangelium