Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

18. týden mezidobí

Nedostatek víry je přivedl k Ježíšovi

Kázání: Sobota 18. týdne mezidobí, Mt 17,14-20 (nahrávka 9 minut)

0

Nenávidět hřích a milovat každého

Kázání: Čtvrtek 18. týdne mezidobí, Mt 16,13-23 (nahrávka 11 minut)

0

Máme důvěru a naději

Kázání: Středa 18. týdne mezidobí, Mt 15,21-28 (nahrávka 10 minut) 

0

Udělejme, co můžeme, Bůh to doplní

Kázání: Pondělí 18. týdne mezidobí, Mt 14,13-21 (nahrávka 10 minut)

0

Největší dar je Ježíš sám

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus B, Jan 6,24-35 (nahrávka 12 minut)

0

Nevyslyšené modlitby?

Kázání: Středa 18. týdne, cyklus 1, Nm 13,1-2a.25-14,1.26-29.34-35, Mt 15,21-28

10

Usilujte o to, co pochází shůry

Kázání: Neděle 18. týdne, cyklus C, Kaz 1,2: 2,21-23, Kol 3,1-5.9-11, Lk 12,13-21

0
Subscribe to RSS - 18. týden mezidobí