Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

2. týden mezidobí

Kristus je dokonalá Pravda

Kázání: 2. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 49,3.5-6, Jan 1,29-34 (nahrávka 14 minut)

Subscribe to RSS - 2. týden mezidobí