Svátky

Svatý Václav jako vzor moudrého jednání

Nanebevzetí Panny Marie

Kázání: 15.8. Nanebevzetí Panny Marie

0

Radostný dárce

Kázání: 10.8. Svatý Vavřinec, 2 Kor 9,6-10

0

Ženich je tady!

Kázání: 9.8. Svatá Terezie Benedikta od Kříže, Oz 2,16b.17b.21-22, Mt 25,1-13

0

Proměnění Páně

Kázání: 6.8. Proměnění Páně, Lk 9,28b-36

0

Moc se staráš...

Kázání: 29.7. Svatá Marta, Lk 10,38-42

0

Svatost není náhoda

Kázání: 26.7. Svatí Jáchym a Anna

0

Získat lepší postavení?

Kázání: 25.7. Svátek sv. Jakuba, Mt 20,20-28

0

Modlitba mystiků a modlitba naše

Kázání: 23.7. Svátek sv. Brigity

0

Obrácení Marie Magdalény

Kázání: 22.7. Památka sv. Marie Magdalény, Jan 20,1.11-18

10
Subscribe to RSS - Svátky