Neděle v mezidobí

Boží milosrdenství

Kázání: Neděle 24. týdne, cyklus C, Ex 32,7-11.13-14, 1 Tim 1,12-17, Lk 15,1-32

9

O pokoře

Kázání: Neděle 22. týdne, cyklus C, Sir 3,19-21.30-31, Lk 14,1.7-14

10

Těžkosti v životě

Kázání: Neděle 21. týdne, cyklus C, Iz 66,18-21, Žid 12,5-7.11-13, Lk 13,22-30

10

Usilujte o to, co pochází shůry

Kázání: Neděle 18. týdne, cyklus C, Kaz 1,2: 2,21-23, Kol 3,1-5.9-11, Lk 12,13-21

0

Abrahám smlouvá s Hospodinem

Kázání: Neděle 17. týdne, cyklus C, Gn 18,20-32

0

Marto, Marto!

Kázání: Neděle 16. týdne, cyklus C, Lk 10,38-42

0
Subscribe to RSS - Neděle v mezidobí