Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Farnost Rožnov pod Radhoštěm

Páteční adorační služby

Pro farníky v Rožnově: Odkaz na rozpis adoračních služeb, do kterého se můžete zapsat...

Svátost biřmování

Svátost biřmování a příprava na přijetí této svátosti ve farnostech Rožnov pod Radhoštěm a Hutisko.

Farní kalendář

Pro farníky v Rožnově: Termíny plánovaných akcí naší farnosti

První svaté přijímání

Přemýšlel jsem, jak to bude s prvním svatým příjámíním dětí v tomto koronavirovém roce 2021.

Webkamera v kostele Všech svatých v Rožnově

Besedy s farářem

Nabízím možnost účasti na katechezích pro dospělé a na online besedách.

Křesťanský život v době omezení

Milí farníci, naše farnost, podobně jako každý z nás, funguje dál, ale jinak...

Prosíme o finanční podporu naší farnosti

Informace, jak můžete přispět svými dary...

Teď, když není možné jít do kostela

Můžete využít k poslechu bohoslužeb internetové rádio AudioKostel.CZ a akutální kázání najdete i na tomto webu.

Subscribe to RSS - Farnost Rožnov pod Radhoštěm