Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Neruší, ale naplňuje

Kázání: Středa 10. týdne mezidobí, Mt 5,17-19 (nahrávka 7 minut)

Tou solí je poznání Krista

Kázání: Úterý 10. týdne mezidobí, Mt 5,13-16 (nahrávka 9 minut)

Maria je matkou církve

Kázání: Památka Panny Marie Matky Církve (nahrávka 8 minut)

To byl hukot

Kázání: Slavnost Seslání Ducha svatého (nahrávky 12 a 13 minut)

Každý má svou cestu víry

Kázání: Sobota 7. velikonočního týdne, Jan 21,20-25 (nahrávka 9 minut)

Kéž kostel lidi spojuje

Kázání při mši svaté k výročí posvěcení kostela a zároveň za město, jeho obyvatele a zastupitele (nahrávka 16 minut)

Víra ve vzkříšení

Kázání: Čtvrtek 7. velikonočního týdne, Sk 22,30; 23,6-11 (nahrávka 8 minut)

Ducha svatého potřebujeme

Kázání: Středa 7. velikonočního týdne, Jan 17,11b-19 (nahrávka 8 minut)

Pomoci a povzbudit

Kázání: 31. 5. Svátek Navštívení Panny Marie, Lk 1,39-56 (nahrávka 11 minut)

Učit se vidět Ježíše

Kázání na první svaté přijímání děti o 7. velikonoční neděli cyklu C (nahrávka 12 minut)

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS