Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Chlubit se Kristovým křížem

Kázání: 14. neděle mezidobí, cyklus C, Gal 6,14-18 (nahrávka 13 minut)

Také s tím dobrým opatrně

Kázání pro děti o sluníčku (nahrávka 7 minut)

Otevřenost pro nové

Kázání: Sobota 13. týdne mezidobí, Mt 9,14-17 (nahrávka 8 minut)

Miluji Tvůj Zákon

Kázání na žalmovou odpověď (nahrávka 7 minut)

Sloupy církve díky Boží pomoci

Kázání: 29. 6. Slavnost sv. Petra a Pavla (nahrávka 13 minut)

Záchrana v bouřích života

Kázání: Úterý 13. týdne mezidobí, Mt 8,23-27 (nahrávka 7 minut)

Obtíže následování Ježíše

Kázání: Pondělí 13. týdne mezidobí, Mt 8,18-22 (nahrávka 9 minut)

Srdce neposkvrněné sebestředností

Kázání: Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie (nahrávka 10 minut)

Srdce živé, umírající, milující

Kázání: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (nahrávka 11 minut)

Dát přednost Božímu plánu

Kázání: 24. 6. Slavnost Narození Jana Křtitele, Lk 1,57-66.80 (nahrávka 10 minut)

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS