Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Ne magie, ale víra

Kázání: Úterý 4. týdne mezidobí, Mk 5,21-43 (nahrávka 8 minut)

0

Nejvzácnější cesta

Kázání: 4. neděle mezidobí, cyklus C, 1 Kor 12,31-13,13 (nahrávky 15 a 12 minut)

0

Trest i odpuštění

Kázání: Sobota 3. týdne mezidobí, cyklus 2, 2 Sam 12,1-17 (nahrávka 11 minut)

0

Hlavní je Bůh, ale i my jsme důležití

Kázání: Pátek 3. týdne mezidobí, cyklus 2, Mk 4,26-34, 2 Sam 11,1-17 (nahrávka 11 minut)

0

Nakonec je jen jedna míra: ta moje

Kázání: Čtvrtek 3. týdne mezidobí, Mk 4,21-25 (nahrávka 9 minut)

0

První biskupové církve

Kázání: 26. 1. Památka sv. Timoteje a Tita (nahrávka 9 minut)

0

Velikost Boží moci a Pavlova úsilí

Kázání: 25. 1. Svátek Obrácení svatého Pavla, Sk 22,3-16 (nahrávka 8 minut)

0

Které hříchy nebudou odpuštěny

Kázání: Pondělí 3. týdne mezidobí, Mk 3,22-30 (nahrávka 12 minut)

0

Bible je Boží slovo

Kázání pro děti o neděli Božího slova (nahrávka 7 minut)

0

Milostný dopis nebo závěť

Kázání: 3. neděle mezidobí, neděle Božího slova (nahrávky 13 a 16 a 13 a 10 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS