Celník s upřímností a pokorou žádá

Kázání: Sobota 3. postního týdne, Lk 18,9-14 (nahrávka 11 minut)

0

První přikázání může sjednocovat

Kázání: Pátek 3. postního týdne, Mk 12,28b-34 (nahrávka 7 minut)

0

Jsme slabší, ale můžeme se držet Nejsilnějšího

Kázání: Čtvrtek 3. postního týdne, Lk 11,14-23 (nahrávka 8 minut)

10

Je prospěšné chápat smysl přikázání

Kázání: Středa 3. postního týdne, Dt 4,1.5-9, Jan 6,63b.68b (nahrávka 14 minut)

0

Ježíš vybízí k odpouštění

Kázání: Úterý 3. postního týdne, Mt 18,21-35 (nahrávka 10 minut)

10

Jen pokorní vidí velikost Boží dobroty

Kázání: Pondělí 3. postního týdne, 2 Král 5,1-15a, Lk 4,24-30 (nahrávka 10 minut)

10

Bůh, který je pro Tebe

Kázání: 3. postní neděle, cyklus B, Ex 20,1-17 (nahrávky 17 a 14 a 15 minut)

9.5

Jak zvládnout problémy v rodině

Kázání: Pátek 2. postního týdne, Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 (nahrávka 15 minut)

0

Spoléhat a nespoléhat na člověka

Kázání: Čtvrtek 2. postního týdne, Jer 17,5-10, Lk 16,19-31 (nahrávka 11 minut)

10

Je rozdíl Otec a otec

Kázání: Úterý 2. postního týdne, Mt 23,1-12 (nahrávka 12 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS