Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Nenávidět hřích a milovat každého

Kázání: Čtvrtek 18. týdne mezidobí, Mt 16,13-23 (nahrávka 11 minut)

0

Máme důvěru a naději

Kázání: Středa 18. týdne mezidobí, Mt 15,21-28 (nahrávka 10 minut) 

0

Prázdnota i naděje

Kázání při pohřbu (nahrávka 8 minut)

0

Křesťanská naděje

Kázání při pohřbu (nahrávka 8 minut)

0

Udělejme, co můžeme, Bůh to doplní

Kázání: Pondělí 18. týdne mezidobí, Mt 14,13-21 (nahrávka 10 minut)

0

Věříme, že život nekončí

Kázání při pohřbu (nahrávka 10 minut)

0

Největší dar je Ježíš sám

Kázání: 18. neděle mezidobí, cyklus B, Jan 6,24-35 (nahrávka 12 minut)

0

Ano, dávat, ale také přijímat

Kázání: 29. 7. Památka sv. Marty, Lk 10,38-42 (nahrávka 8 minut)

0

Vytrvalost na duchovní cestě

Kázání o vytrvalosti na duchovní cestě (nahrávka 8 minut)

0

Farní kalendář

Pro farníky v Rožnově: Termíny plánovaných akcí naší farnosti

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS