Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Kristus je dokonalá Pravda

Kázání: 2. neděle mezidobí, cyklus A, Iz 49,3.5-6, Jan 1,29-34 (nahrávka 14 minut)

Pavlův dopis Filemonovi

Kázání: 23. neděle mezidobí, cyklus C, Flm 9b-10.12-17 (nahrávky 14 a 12 minut)

Na prvním místě jsme obdarovaní

Kázání: Sobota 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 4,6-15 (nahrávka 7 minut)

Správnost neurčuje svědomí, ale Bůh

Kázání: Pátek 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 4,1-5 (nahrávka 9 minut)

Různé druhy moudrosti

Kázání: Středa 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 3,18-23 (nahrávka 9 minut)

Od mléka k tuhému pokrmu

Kázání: Středa 22. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 3,1-9 (nahrávka 8 minut)

Začínáme nový pastorační rok

Kázání poslední neděli v srpnu (nahrávka 17 minut)

Monika jako vzor pro naši modlitbu

Kázání: 27. 8. Památka sv. Moniky (nahrávka 11 minut)

První setkání Natanaela s Ježíšem

Kázání: 24. 8. Svátek sv. Bartoloměje, apoštola, Jan 1,45-51 (nahrávka 9 minut)

Královna a princové a princezny

Kázání: 22. 8. Památka Panny Marie Královny (nahrávka 9 minut)

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS