Nerozumí všemu, ale dělá, co je správné

Kázání: 19. 3. Slavnost sv. Josefa, Mt 1,16.18-21.24a (nahrávka 14 minut)

10

Lidská moudrost může být cestou k moudrosti Boží

Kázání: Středa po 3. postní neděli, Dt 4,1.5-9, Mt 5,17-19 (nahrávka 12 minut)

10

Musíme odpouštět. Ale co to je odpuštění?

Kázání: Úterý 3. postního týdne, Mt 18,21-35 (nahrávka 9 minut)

10

Před nemocí si není nikdo jistý

Kázání: Pondělí 3. postního týdne, 2 Král 5,1-15a (nahrávka 13 minut)

10

Ježíš a Ráchel

Kázání: 3. neděle postní, cyklus A, Jan 4,5-42 (nahrávky 12 a 10 a 12 a 14 minut)

10

Úžasné milosrdenství Otce

Kázání: Sobota 2. postního týdne, Lk 15,1-3.11-32 (nahrávka 7 minut)

9

Kam může vést naše sebestřednost

Kázání: Pátek 2. postního týdne, Gn 37,3-4.12-13a.17b-28, Mt 21,33-43.45-46 (nahrávka 8 minut)

10

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty

Proběhlo 17.-19. února 2020 na Velehradě. Druhá skupina má náhradní termín 16. - 18. října 2020.

0

Modlitba za dobrou smrt

Svatý Josefe, patrone šťastné smrti! ...

10

Robert Barron

Americký biskup Robert Barron pravidelně publikuje videa na YouTube (anglicky).

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS