Kristus je dveře

Kázání: 4. velikonoční neděle, cyklus A, Sk 2,14a.36-41, Jan 10,1-10 (nahrávka 17 minut)

10

Kam jinam bychom šli

Kázání: Sobota 3. velikonočního týdne, Jan 6,60-69 (nahrávka 11 minut)

10

Práce je posvátná i namáhavá

Kázání: 1. 5. Památka sv. Josefa, dělníka (nahrávka 14 minut)

9.5

Bůh přitáhl komořího ke Kristu

Kázání: Čtvrtek 3. velikonočního týdne, Sk 8,26-40, Jan 6,44-51 (nahrávka 10 minut)

10

Jen pýcha brání životu s Kristem

Kázání: 29. 4. Svátek sv. Kateřiny Sienské, 1 Jan 1,5 2,2, Mt 11,25-30 (nahrávka 13 minut)

10

Snažme se rozumět Kristu víc a víc

Kázání: Pondělí 3. velikonočního týdne, Sk 6,8-15, Jan 6,22-29 (nahrávka 11 minut)

10

Skutečné fyzické setkání, ne virtuální

Kázání: 3. velikonoční neděle, cyklus A, Lk 24,13-35 (nahrávka 15 minut)

10

Stačí pravdivost, pravdu často neznáme

Kázání: 3. velikonoční neděle, cyklus A, Lk 24,13-35 (nahrávka 15 minut)

9

Evangelia nám zprostředkovávají zkušenost apoštolů

Kázání: 25. 4. Svátek sv. Marka (nahrávka 10 minut)

9

Budeme žít tak jako předtím?

Kázání: Pátek 2. velikonočního týdne, Sk 5,34-42, Jan 6,1-15 (nahrávka 10 minut)

10

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS