Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Kéž služba je i nám štěstím

Kázání: 2. 10. Památka svatých andělů strážných, Ex 23,20-23a, Mt 18,1-5.10 (nahrávka 8 minut)

0

Není dobře člověku samotnému

Kázání: 27. neděle mezidobí, cyklus B, Gn 2,18-24, Mk 10,2-16 (nahrávka 16 minut)

0

Slavíme nanebevzetí Mariino

Kázání: 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (nahrávky 10 a 12 a 13 a 12 minut)

0

Potřebujeme mít před očima ideál

Kázání: Pátek 19. týdne mezidobí, Mt 19,3-12 (nahrávka 14 minut)

0

Pamatovat si Boží odpuštění

Kázání: Čtvrtek 19. týdne mezidobí, Mt 18,21-19,1 (nahrávka 10 minut)

0

Láska ke Kristu je cestou do nebe

Kázání: 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, Oz 2,16b.17b.21-22, Mt 25,1-13 (nahrávka 11 minut)

0

Bázeň a štěstí zároveň

Kázání: 6. 8. Svátek Proměnění Páně, Mk 9,2-10 (nahrávka 15 minut)

0

Zlo dělají nejen zlí lidé

Kázání: 19. neděle mezidobí, cyklus B, Ef 4,30-5,2 (nahrávka 17 minut)

0

Nedostatek víry je přivedl k Ježíšovi

Kázání: Sobota 18. týdne mezidobí, Mt 17,14-20 (nahrávka 9 minut)

0

Nahlédnutí do nebe

Kázání: 6. 8. Svátek Proměnění Páně, Mk 9,2-10 (nahrávka 13 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS