Pár přísloví

Kázání: Úterý 25. týdne mezidobí, cyklus 2, Př 22,1-6.10-13 (nahrávka 9 minut)

0

Závist může všechno zkazit

Kázání pro děti: 25. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 20,1-16a (nahrávka 5 minut)

0

Bůh nemůže požehnat nic

Kázání: 25. neděle mezidobí, cyklus A, Mt 20,1-16a (nahrávky 15 a 13 a 11 minut)

0

Dát dar a také návod

Kázání při křtu (nahrávka 6 minut)

0

Vzkříšení je základ křesťanské víry

Kázání: Pátek 24. týdne mezidobí, cyklus 2, 1 Kor 15,12-20 (nahrávka 13 minut)

0

Křesťanská naděje a víra

Kázání při pohřbu (nahrávka 7 minut)

0

Vidíš tu ženu?

Kázání: Čtvrtek 24. týdne mezidobí, Lk 7,36-50 (nahrávka 11 minut)

0

Tchyně a snacha

Kázání: 16. 9. Památka sv. Ludmily (nahrávka 13 minut)

0

Bolest jako prožitek lásky

Kázání: 15. 9. Památka Panny Marie Bolestné (nahrávka 12 minut)

0

Ze znamení smrti znamení lásky

Kázání: 14. 9. Svátek Povýšení Svatého kříže (nahrávka 13 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS