Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Jidášova pýcha

Kázání: Středa Svatého týdne, Mt 26,14-25 (nahrávka 9 minut)

Slabí apoštolové

Kázání: Úterý Svatého týdne, Jan 13,21-33.36-38 (nahrávka 6 minut)

Pro nás, pro mne

Kázání: Květná neděle (nahrávka 5 minut)

Povzbuzení k modlitbě

Kázání: Čtvrtek po 1. neděli postní, Mt 7,7-12 (nahrávka 8 minut)

Vyslyšení modlitby nestojí na množství slov

Kázání: Úterý po 1. neděli postní, Mt 6,7-15 (nahrávka 7 minut)

Dobré skutky jsou základ

Kázání: Pondělí po 1. neděli postní, Mt 25,31-46 (nahrávka 6 minut)

Eva a pokušení

Kázání: 1. postní neděle, cyklus A, Gn 2,7-9; 3,1-7, Mt 4,1-11 (nahrávka 15 minut)

Co nás vzdaluje od Ženicha

Kázání: Pátek po Popeleční středě, Mt 9,14-15 (nahrávka 7 minut)

Bůh nán nabízí život

Kázání: Čtvrtek po Popeleční středě, Dt 30,15-20, Lk 9,22-25 (nahrávka 9 minut)

Společně začínáme postní dobu

Kázání: Popeleční středa (nahrávka 16 minut)

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS