Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Příliš těžký batoh

Kázání: 28. neděle mezidobí, cyklus B, Mk 10,17-30 (nahrávka 5 minut)

0

Jako bojovat a porazit Zlo

Kázání: Pátek 27. týdne mezidobí, Lk 11,15-26 (nahrávka 9 minut)

0

Když se chceme modlit víc

Kázání: Čtvrtek 27. týdne mezidobí a Památka Panny Marie Růžencové, Lk 11,5-13 (nahrávka 11 minut)

0

Kniha Jonáš je o milosrdenství

Kázání: Středa 27. týdne mezidobí, cyklus 1, Jon 4,1-11 (nahrávka 7 minut)

0

Velikost Božího milosrdenství

Kázání: Úterý 27. týdne mezidobí, cyklus 1, Jon 3,1-10, Lk 10,38-42 (nahrávka 7 minut)

10

Majetek může být sluhou nebo pánem

Kázání: 4. 10. Památka sv. Františka z Assisi (nahrávka 8 minut)

0

Nešťastný a špatný slib

Kázání: Čtvrtek 20. týdne mezidobí, cyklus 1, Sd 11,29-39a (nahrávka 14 minut)

0

Odměna za práci na vinici

Kázání: Středa 20. týdne mezidobí, Mt 20,1-16 (nahrávka 10 minut)

0

Jistota smrti a naděje vzkříšení

Kázání při pohřbu (nahrávka 9 minut)

0

Co u křesťanů znamená věřit

Kázání: Pondělí 20. týdne mezidobí, Mt 19,16-22 (nahrávka 9 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS