Duchovní obnovy

Nejbližší bude víkendová duchovní obnova pro dospělé biřmovance na Velehradě 11. - 13. května 2018. Téma: "Biřmování a Duch svatý". Obnova je určena na prvním místě pro ty dospělé, kteří se připravují na přijetí svátosti biřmování, ale mohou se zúčasnit také dospělí věřící již biřmovaní. Program bude stejný jako na listopadových duchovních obnovách. Přihlašování přímo na Stojanově, viz www.stojanov.cz

Novou zkušeností pro mne bude duchovní cvičení, které je plánováno na 15. - 19. srpna 2018 na Velehradě. Trvá více dní, takže je náročnější než víkendová obnova, ale zase nabízí možnost většího ztišení a prohloubení vztahu s Bohem. Tyto exercicie jsou určeny pro katechety a pedagogy, ale mohou se jich zúčasnit také další věřící, protože prakticky každý je tak trochu katechetou a pedagogem pro své děti či své blízké. Přihlašování přímo na Stojanově, viz www.stojanov.cz

Tradiční podzimní duchovní obnova farnosti Přerov bude na Velehradě 16. - 18. listopadu 2018. Program bude jako každý rok. Nad tématem teprve uvažuji. Obnova je určena pro farníky z Přerově, ale zváni jsou také další věřící, kteří chtějí prožít víkend v tichu a modlitbě s Bohem. Přihlašování bude možné od poloviny září v Přerově na faře nebo u mne.

Tradice podzimních víkendových duchovních obnov na Velehradě začala v roce 2008 a v jednotlivých letech byla tato témata:

 • 2008 - Poznali Ježíše a uvěřili Kristu
 • 2009 - Obrácení svatého Pavla: Od náboženství k víře
 • 2010 - K čemu Bůh stvořil vodu...
 • 2011 - Rozlišování aneb Uvidět - Porozumět - Prožít
 • 2012 - Modlitba: Dýchání duše (Přerov 2015, Uherský Brod 2016, Hraběšice 2017, Soběchleby 2017, Luhačovice 2018)
 • 2013 - Svátost smíření: Zlo - hřích - odpuštění - uzdravení
 • 2014 - Abrahám: Na cestě víry
 • 2015 - Eucharistie: Jak prožívat mši svatou
 • 2016 - Křesťan a společnost
 • 2017 - Pravdivost a otevřenost před Bohem

Jednodenní postní duchovní obnovy na Sonusu děláme od roku 2002, kdy jsem zval různé kněze, od roku 2012 vedu obnovy sám a měli jsme tato témata:

 • 2012 - Radostný půst: Nejoblíbenější liturgická doba?
 • 2013 - Bible - Boží slovo: Které čteme, uchováváme v srdci, promýšlíme, uvádíme v život a nakonec i začínáme chápat.
 • 2014 - Poslední věci člověka "Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám..."
 • 2015 - Modlitba: Dýchání duše (Téma z Velehradu 2012)
 • 2016 - Polepšení nebo obrácení? Může člověk změnit sám sebe?
 • 2017 - Maria:  Vzor a symbol
 • 2018 - Jonáš: Vzpurný věřící

Nahrávky a materiály z předchozích duchovních obnov najdete po přihlášení pod heslem: Duchovní obnova

Klíčová slova:

Hodnocení: 
0
Zatím nikdo nehodnotil.