Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Duchovní obnovy

Tradiční listopadová duchovní obnova bude v pátek až neděli 17. - 19. listopadu 2023 na téma "Život jako cesta". Plakátek je přiložen níže. Obnova začíná večeří v 18:00 a končí obědem v 12:00. Duchovní obnova proběhne v poutním domě Stojanov na Velehradě. Můžete se přihlašovat v kanceláři poutního domu telefonicky 733 741 896, e-mailem velehrad@stojanov.cz nebo formulářem na webových stránkách: www.stojanov.cz

Tradice podzimních víkendových duchovních obnov na Velehradě začala v roce 2008 a v jednotlivých letech byla tato témata:

 • 2008 - Poznali Ježíše a uvěřili Kristu (Pro biřmovance také 2012 a 2015)
 • 2009 - Obrácení svatého Pavla: Od náboženství k víře (Také pro kostelníky a akolyty 2022)
 • 2010 - K čemu Bůh stvořil vodu... (Pavlovice u Přerova 2011 a také pro kostelníky a akolyty 2022)
 • 2011 - Rozlišování aneb Uvidět - Porozumět - Prožít
 • 2012 - Modlitba: Dýchání duše (Přerov 2015, Uherský Brod 2016, Hraběšice 2017, Soběchleby 2017, Luhačovice 2018, Slavičín 2022, Dřevohostice 2022)
 • 2013 - Svátost smíření: Zlo - hřích - odpuštění - uzdravení
 • 2014 - Abrahám: Na cestě víry
 • 2015 - Eucharistie: Jak prožívat mši svatou
 • 2016 - Křesťan a společnost (AG Kroměříž 2021)
 • 2017 - Pravdivost a otevřenost před Bohem
 • 2018 - Josef Egyptský: Člověk vedený Bohem
 • 2019 - Skutky apoštolů: Zrození církve
 • 2020 - obnova byla zrušena kvůli epidemii
 • 2021 - David: Člověk milovaný Bohem
 • 2022 - Vidím lidi jako stromy

Jednodenní postní duchovní obnovy v Přerově jsem dával od roku 2012 do roku 2018 na tato témata:

 • 2012 - Radostný půst: Nejoblíbenější liturgická doba?
 • 2013 - Bible - Boží slovo: Které čteme, uchováváme v srdci, promýšlíme, uvádíme v život a nakonec i začínáme chápat.
 • 2014 - Poslední věci člověka "Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám..."
 • 2015 - Modlitba: Dýchání duše (Téma z Velehradu 2012)
 • 2016 - Polepšení nebo obrácení? Může člověk změnit sám sebe?
 • 2017 - Maria:  Vzor a symbol
 • 2018 - Jonáš: Vzpurný věřící

Další duchovní obnovy:

 • 2018 - Pro biřmovance: Svátost biřmování a Duch svatý
 • 2019 - Na cestě duchovního života
 • 2020 - Pro kostelníky a akolyty: Blízko posvátnému
 • 2023 - Pro kostelníky a akolyty: Služebníci oltáře

Jiné přednášky:

 • Odpuštění: Cesta k radosti a vnitřnímu pokoji
 • Shrek: Promítání ukázek z filmu s komentářem pro dospělé
 • Rabín, kněz a krásná blondýna: Ukázky z filmu s komentářem

Nahrávky a materiály z předchozích duchovních obnov najdete po přihlášení pod heslem: Duchovní obnovy

Klíčová slova: