Duchovní obnovy

Tradiční duchovní obnova plánovaná na 13. - 15. listopad 2020 je zrušena. Je mi to líto, ale nedá se nic dělat.

V příštím roce bych měl mít na Velehradě tři duchovní obnovy. Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty otevřená pro všechny bude ve dvou termínech: Pátek až neděle 12. až 14. března 2021 a pondělí až středa 22. až 24. března 2021. Tradiční podzimní obnova bude v termínu pátek až neděle 19. až 21. listopadu 2021. Obnovy začínají první den večeří v 18:00 a končí třetí den obědem v 12:00. 

Duchovní obnovy proběhnou v poutním domě Stojanov na Velehradě. Až se tam objeví program příštího roku, tak se můžete přihlašovat telefonicky, e-mailem nebo formulářem na webových stránkách: www.stojanov.cz

Tradice podzimních víkendových duchovních obnov na Velehradě začala v roce 2008 a v jednotlivých letech byla tato témata:

 • 2008 - Poznali Ježíše a uvěřili Kristu (Pro biřmovance také na Velehradě v letech 2012 a 2015)
 • 2009 - Obrácení svatého Pavla: Od náboženství k víře
 • 2010 - K čemu Bůh stvořil vodu...
 • 2011 - Rozlišování aneb Uvidět - Porozumět - Prožít
 • 2012 - Modlitba: Dýchání duše (Přerov 2015, Uherský Brod 2016, Hraběšice 2017, Soběchleby 2017, Luhačovice 2018)
 • 2013 - Svátost smíření: Zlo - hřích - odpuštění - uzdravení
 • 2014 - Abrahám: Na cestě víry
 • 2015 - Eucharistie: Jak prožívat mši svatou
 • 2016 - Křesťan a společnost
 • 2017 - Pravdivost a otevřenost před Bohem
 • 2018 - Josef Egyptský: Člověk vedený Bohem
 • 2019 - Skutky apoštolů: Zrození církve
 • 2020 - obnova byla zrušena kvůli epidemii

Jednodenní postní duchovní obnovy v Přerově jsem dával od roku 2012 do roku 2018 na tato témata:

 • 2012 - Radostný půst: Nejoblíbenější liturgická doba?
 • 2013 - Bible - Boží slovo: Které čteme, uchováváme v srdci, promýšlíme, uvádíme v život a nakonec i začínáme chápat.
 • 2014 - Poslední věci člověka "Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám..."
 • 2015 - Modlitba: Dýchání duše (Téma z Velehradu 2012)
 • 2016 - Polepšení nebo obrácení? Může člověk změnit sám sebe?
 • 2017 - Maria:  Vzor a symbol
 • 2018 - Jonáš: Vzpurný věřící

Další duchovní obnovy:

 • 2018 - Pro biřmovance: Svátost biřmování a Duch svatý
 • 2019 - Na cestě duchovního života
 • 2020 - Pro kostelníky a akolyty: Blízko posvátnému

Jiné přednášky:

 • Odpuštění: Cesta k radosti a vnitřnímu pokoji
 • Shrek: Promítání ukázek z filmu s komentářem pro dospělé
 • Rabín, kněz a krásná blondýna: Ukázky z filmu s komentářem

Nahrávky a materiály z předchozích duchovních obnov najdete po přihlášení pod heslem: Duchovní obnova

Klíčová slova:

Hodnocení: 
0
Zatím nikdo nehodnotil.