Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Komu hřích odpustíte

Kázání: 2. velikonoční neděle, Jan 20,19-31 (nahrávka 16 minut)

0

Pochybovat znamená brát Boha vážně

Kázání: Sobota velikonočního oktávu, Mk 16,9-15 (nahrávka 8 minut)

0

Opakováním se učíme rozumět a prožívat

Kázání: Pátek velikonočního oktávu, Jan 21,1-14 (nahrávka 9 minut)

0

Apoštolové se nepředvádí a nejsou pyšní

Kázání: Čtvrtek velikonočního oktávu, Sk 3,11-26 (nahrávka 10 minut)

0

Velikonoční triduum 2022

Nahrávky kázání, křížové cesty a adorační modlitby tridua 2022.

10

Volá Hosana i zapírá

Kázání: Květná neděle, cyklus C (nahrávky 8 a 8 minut)

0

Řešením je odpuštění

Kázání: 5. postní neděle, cyklus C, Jan 8,1-11 (nahrávka 14 a 15 a 14 a 12 minut)

0

Obtížný úkol pochopit Otce

Kázání: 4. postní neděle, cyklus C, Lk 15,1-3.11-32 (nahrávky 14 a 13 minut)

0

Poznání Božího plánu

Kázání: 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně (nahrávka 18 minut)

0

Přímluvce v neřešitelných situacích

Kázání: 19. 3. Slavnost sv. Josefa, Mt 1,16.18-21.24a (nahrávka 11 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS