Při zobrazovaní zabezpečené verze webu na protokolu "https" může být problém se zobrazením stránek. Pro správné zobrazení pak použijte protokol "http", tedy v adresní řádce prohlížeče odmažte "s" a nechte stránku znovu načíst.

Neděle vzkříšení

Kázání o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně:

0

Kristus vstal z mrtvých

Kázání: Velikonoční vigilie (nahrávka 17 minut)

0

Jak prožíváme Velikonoce

Kázání: Velký pátek (nahrávka 15 minut)

0

Kristus jde s námi

Křížová cesta na Velký pátek (nahrávka 58 minut)

0

V Getsemanské zahradě

Adorace na Zelený čtvrtek (nahrávka 16 minut)

0

Symbol, který je skutečností

Kázání: Zelený čtvrtek (nahrávka 24 minut)

0

Jidášova pýcha

Kázání: Středa Svatého týdne, Mt 26,14-25 (nahrávka 9 minut)

0

Slabí apoštolové

Kázání: Úterý Svatého týdne, Jan 13,21-33.36-38 (nahrávka 6 minut)

0

Pro nás, pro mne

Kázání: Květná neděle (nahrávka 5 minut)

0

Povzbuzení k modlitbě

Kázání: Čtvrtek po 1. neděli postní, Mt 7,7-12 (nahrávka 8 minut)

0

Stránky

Subscribe to Pavel Hofírek RSS